Pieter Keune

Pieter Keune (1946) is chemicus en wetenschapsfilosoof. Sinds 1971 is hij werkzaam geweest in het kunstvakonderwijs: Rietveld Academie in Amsterdam, Jan van Eyck Academie in Maastricht, Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten en de masteropleiding restauratie van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast vele gastdocentschappen op universiteiten in het buitenland. Hij is regelmatig als onderzoeker gevraagd voor grote restauraties, zoals het Panorama Mesdag. Keune heeft in 1991 het tijdschrift kM (kunstenaarsMateriaal) voor professionele kunstenaars opgericht en publiceert hierin nog regelmatig. Daarnaast heeft hij vele publicaties in vakbladen en enkele vakboeken op zijn naam staan. Pieter Keune is actief in verschillende organisaties, zoals de Stichting Behoud Moderne Kunst. Hij verzorgt tegenwoordig materiaaltechnische cursussen op het gebied van verfmaterialen en kleurenleer op Verfmolen de Kat, onderdeel van de Zaanse Schans.

terug

Sponsors